Afgelopen dinsdag stemde de medezeggenschapsraad, een groep met inspraak in de schoolleiding, in met een tijdelijk rooster voor komend schooljaar. De veranderingen zijn groot, maar bieden ook kansen om het leren op onze school effectiever en persoonlijker te maken.

In het nieuwe rooster hebben we dagelijks negen lesuren van elk veertig minuten. Om in onze drukke gangen de docenten anderhalve meter afstand te kunnen laten houden, is er voor elke les die niet na een pauze valt vijf minuten verplaatstijd. Een schooldag begint nog om 8.15 uur, maar eindigt al om 15.55 uur. Hieronder staan de mogelijke nieuwe lestijden.

Mogelijk nieuwe lestijden Lochem en Beukenlaan. Enkele dagen per week valt de onderbouw in lesgroep 1 en de bovenbouw in lesgroep 2. Op de overige schooldagen is het andersom.
Mogelijk nieuwe lestijden Herenlaan

Vijf uren op een dag vormen een ‘basisblok’. Deze blokken worden zo gemaakt, dat je van elk vak enkele lessen kunt volgen als je door corona sommige dagdelen niet meer naar school zou mogen. Eenuursvakken komen sowieso in het basisblok en van een vieruursvak komen minimaal twee lessen in het basisblok, bijvoorbeeld.

De andere vier uur op een dag worden opgevuld met de overige lessen en extra begeleiding. Later zou een deel van deze lessen facultatief kunnen worden. Op den duur komt hier misschien ook ruimte voor keuzevakken en extra uitdaging, zoals Spaans.

Enkele dagen per week begin je met het basisblok en op andere schooldagen heb je eerst het roze blok. Je pauzetijden verschillen dus per schooldag.

Iedere leerling krijgt ergens in het volgend schooljaar ook een docent als coach. Zij gaan kleine groepen leerlingen begeleiden in hun leerproces. Dit past bij het ‘zichtbaar leren’ plan. Mentoren en mentorlessen blijven gewoon bestaan en vallen in het overige, ‘roze’ blok.

We moeten vanaf komend schooljaar ook een eigen device regelen, zoals een laptop of een iPad. Door dit “Bring Your Own Device”-beleid kunnen lessen van docenten die bijvoorbeeld verkouden zijn toch digitaal doorgaan. De school denkt mee en is in bepaalde gevallen bereid te faciliteren als leerlingen door bijvoorbeeld de financiële situatie van hun ouders geen device kunnen regelen.

Ook is het met eigen devices makkelijker om te werken in tussenuren. De school wil het werken in tussenuren dan ook bevorderen, door minimaal vijf ‘studieuren’ in het tweede (roze) deel van het rooster te zetten en een lokaal om te bouwen tot een werkplek. Werken in tussenuren moet de standaard worden. Zo hopen ze dat vooral onderbouwers het grootste deel van hun huiswerk op school al af kunnen maken. Een eigen device hebben helpt hierbij.

Het zowel digitaal als in de klas lesgeven, bleek voor veel docenten geen goede basis te zijn bij een eventuele tweede coronagolf. Ook het midden in het jaar van rooster wisselen, is niet fijn en nadelig voor de onderwijskwaliteit. Het rooster moest dus op een andere manier coronaproof worden gemaakt, nog voor het nieuwe schooljaar. De bestuurder en enkele leidinggevenden, roostermakers en docenten hebben zich twee dagen teruggetrokken om hiervoor dit plan te bedenken.

Door de lessen te verkorten ontstaat er ruimte voor looptijd en het opdelen van de dag in twee blokken. Dit is nodig om de school goed door te laten lopen als corona weer de kop op steekt. Omdat de mogelijkheid daarvoor is ontstaan, grijpt de school nu ook de kans om coaching en keuze voor leerlingen aan te bieden.

De ideeën worden in fases ingevoerd. De coaches komen bijvoorbeeld pas na de herfstvakantie, zodat docenten nog kunnen uitzoeken hoe dit er precies uit gaat zien. Sommige zaken, zoals de nieuwe lestijden, zullen na de zomervakantie wel meteen worden ingevoerd.

De MR heeft dinsdagavond na een spannende vergadering ingestemd met het nieuwe rooster voor komend schooljaar. Ook hebben ze positief advies gegeven om anderhalf jaar met de nieuwe vorm van onderwijs te experimenteren. De school heeft het plan namelijk toekomstbestendig gemaakt en ziet mogelijkheden om het later te behouden.

Het was nog maar de vraag of de medezeggenschapsraad in zou stemmen met het besluit. De maatregelen waren namelijk erg kort van tevoren aangekondigd. Had het niet iets minder ingrijpend gekund? Zo hadden directie, leerlingen, ouders en personeel langer de tijd gehad om over het nieuwe onderwijsconcept na te denken en eraan te wennen. Ook ontstond er discussie of de school zich wel aan procedures hield; had de school niet het personeel moeten bevragen?

De docenten zijn al ingelicht over de nieuwe maatregelen. De school brengt de leerlingen en ouders op de hoogte zodra ze alles goed op papier hebben. Tot die tijd kun je gerust vragen stellen over de maatregelen in de reacties van dit artikel!

Door Redactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.