Sfeerimpressie van MR vergadering

Gisterochtend heeft de verkiezingscommissie de uitslagen van de LMR verkiezingen van 7 en 8 mei bekend gemaakt.

Sfeerimpressie van MR vergadering
Photo by Headway on Unsplash

Tycho Wuestman (L4AC) en Deborah te Velthuis (L2F) hebben de verkiezingen gewonnen. Daarnaast is Jelle Oonk (L3GA) herkozen tot lid van de medezeggenschapsraad van het Staring College. Het aantal stemmen waarmee zij gewonnen hebben, is niet bekend gemaakt.

Die medezeggenschapsraad, de MR, is een groep van 10 personeelsleden, 5 ouders en 5 leerlingen. Zij vergaderen met de bestuurder van het Staring College, Carlien Krist, over beleidszaken. Daarna stemt de MR al dan niet in met deze zaken. Ook kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie.

Frank Stapelbroek en Marjolein Wesselink zullen aan het einde van het schooljaar geen lid meer zijn van de MR. Ook de zetel van Jelle Oonk is vrijgekomen, maar deze zal weer door hem worden opgevuld. Uiteindelijk betekent dit dat de LMR zal bestaan uit: Deborah te Velthuis (L2F), Harmen Mulder (L3GA), Jans Harmsen (L2K), Jelle Oonk (L3GA) en Tycho Wuestman (L4AC).

Toevallig zijn Tycho, Deborah en Jelle alle drie lid van de schoolkrant. Omdat ook Harmen hier deel van is, zullen vier van de vijf leden van de LMR straks ook lid zijn van de schoolkrant.

De verkiezingen van de LMR zijn gehouden op dinsdag 7 en woensdag 8 mei 2019, de week na de meivakantie. De uitslag is echter pas later bekend gemaakt, omdat de verkiezingen op locatie Beukenlaan ongeldig zijn verklaard. Hier zijn namelijk de verkeerde stembiljetten gebruikt.

Gezien er drie plaatsen beschikbaar kwamen, had elke leerling het recht drie stemmen uit te brengen op verschillende kandidaten. Bovenaan het stembiljet zou dan ook moeten staan: “kruis maximaal 3 kandidaten aan”. Echter zijn op Beukenlaan biljetten gebruikt met de tekst: “kruis maximaal 1 kandidaat aan”. De verkiezingen zijn om die reden opnieuw gehouden op dinsdag 21 mei op locatie B.

Uiteindelijk is de uitslag van de MR verkiezing bekendgemaakt in een medezeggenschapsraad vergadering. Enkele dagen later heeft de verkiezingscommissie een mail naar alle leerlingen gestuurd waarin de uitslagen vermeld staan, net als een felicitatie van die commissie namens de gehele MR. De kandidaten zijn korte tijd daarvoor zelf ook al op de hoogte gesteld per mail van hun winst of verlies.

De nieuwe leden beginnen hun periode aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Sfeerimpressie van MR-vergadering
Photo by rawpixel on Pixabay

Door Redactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.