Je kent het vast: reanimeren. Het weer op gang brengen van het menselijk hart. Steeds meer mensen zijn in staat anderen in levensbedreigende situaties te helpen door middel van een EHBO-cursus. Dit is belangrijk omdat de beschikbaarheid van mensen die kunnen reanimeren cruciaal is voor de overlevingskans van het slachtoffer. Dus hoe meer mensen hoe beter, en nu de school in samenwerking met de Rotary cursussen gaat organiseren, komen er nog veel meer mensen bij die ‘first aid’ kunnen verrichten.

De school en de cursus.

Ik heb 2 interviews gehouden, met de school en met de Rotary, de partij die het geheel financieel sponsort. Als vertegenwoordiger van het Staring en tevens de EHBO-docent kwam meneer de Jong naar voren.

Hallo meneer de Jong, kunt u iets over uzelf vertellen?

Jazeker, mijn naam is Hans de Jong. Ik ben leraar biologie hier op school en ik ben reanimatie instructeur. En dat doen wij hier op school ook, dat betekent dat wij de leerlingen reanimatieonderwijs geven.

Wie kwam er met het idee voor de cursus, en hoe zijn jullie hier gekomen?

Dat was oorspronkelijk in 2014/2015, toen er vanuit de Hartstichting een flyer aan de bio docenten voorbij kwam, met dat zij dit project aan het opbouwen waren. Dan moet je eerst kijken of er belangstelling voor is, dat was vrij snel een ja. Dan moet je vervolgens kijken naar wie gaan het doen. Dus wie worden de instructeurs? Wat gaat het kosten? Wie gaat dat betalen? Hoe gaan we dat doen? Waar moet het plaatsvinden?

Wat gaat er nu precies gebeuren?

We begonnen eerst heel voorzichtig in 4 Vwo. Ook een keer 5 Vwo, maar dat waren enkele klassen. Afgelopen jaar hebben we het aan alle leerlingen van 4 Havo, Vwo en Mavo gegeven. Dat waren bijna 350 leerlingen en dat proberen we dit jaar weer. En dan kijken we of we ook weer in volgende jaren herhalingslessen aanbieden.

Krijgen de leerlingen nog iets van een diploma?

Ja, je krijgt als je alles goed gedaan hebt, dus als je competent bent. Dan krijg je een certificaat van de Hartstichting. Deze is dan één jaar geldig, en na een jaar zou je een herhalingsles kunnen volgen en hem weer verlengen.

Wie zullen de lessen gaan geven?

Tot vorige week waren dat, meneer Vonk, meneer Meijer, meneer Kroeze, meneer Bleumink, mevrouw van Westerveld en ik. Daar zijn sinds een paar weken geleden een aantal mensen bijgekomen, zoals meneer Schatorjé, meneer Garssen, meneer Jansen, mevrouw Klein-Wassink, mevrouw Degen en meneer Dijkstra.

Wat gaat de cursus inhouden?

Het worden vier lesuren over twee dagen. Op dag één leer je eerst het herkennen of iemand gereanimeerd moet worden. Daarna leer je natuurlijk hoe je echt reanimeert. Op dag twee leer je hoe je een AED moet gebruiken en hoe je met z’n tweeën reanimeert.

De sponsor van de EHBO-cursus, Rotary

Hiervoor sprak ik Herold Hissink, lid van de Rotary club Barchem, die de school en haar leerlingen een warm hart toedraagt via deze cursussen.

Waarom heeft de Rotary gekozen om de cursus te gaan sponsoren? 

Het ultieme wat je voor een ander kunt doen is zijn of haar leven redden. Indien iemand een hartaanval krijgt dan is het enorm belangrijk dat binnen 6 minuten begonnen wordt met reanimeren. Om te kunnen overleven heb je dan wel heel veel geluk nodig dat er mensen in de buurt zijn die weten hoe ze je kunnen helpen. Helaas weten nog heel veel mensen niet hoe ze een hartaanval kunnen herkennen en hoe te reanimeren. Daarom vinden we het erg belangrijk dat iedereen en het liefst zo jong mogelijk leert hoe te reanimeren. Jammer genoeg vindt de overheid dat nog niet en is het geen vast onderdeel van het middelbare school onderwijs. Gelukkig vindt het Staring College dit wel belangrijk en is met behulp van een groep enthousiaste docenten hier al aan begonnen. Echter met de steun van Rotary Club Barchem kunnen nu nog meer docenten opgeleid worden tot reanimatie-instructeur en materialen zoals de poppen aangeschaft worden. Daardoor leren straks alle leerlingen vanaf de 3/4e klas op alle locaties van het Staring de komende jaren hoe te reanimeren en zijn in staat om levens te redden. Wij vinden dit zo belangrijk dat we graag onze handen uit de mouwen steken en allerlei acties gaan organiseren om geld in te zamelen voor dit goede doel.

Hoe is de cursus bij de Rotary terecht gekomen?

Tijdens een bijeenkomst kwam ik in gesprek met Patty van Vierzen en hoorde hoe zij met haar Rotary Club uit Ermelo leraren gingen opleiden tot reanimatie instructeur om de leerlingen daar les in te kunnen geven. Haar verhaal raakte me en samen met een aantal enthousiaste leden hebben we de rest van onze club enthousiast gemaakt en contact gezocht met het Staring. We wisten op dat moment nog niet dat het Staring al reanimatie lessen organiseerde. Tijdens het eerste gesprek bleek dat we een gezamenlijke droom hebben en kwam dit hele project in een stroomversnelling. Het was een kwestie van op het juiste moment toevallig de juiste mensen bijeenbrengen en actie ondernemen. In een woord “GEWELDIG”! 

Gaat de Rotary ook nog andere scholen sponsoren?

Rotary heeft wereldwijd ongeveer 1.2 miljoen leden en in Nederland ruim 19.000 leden die zich bezig houden met het ondersteunen van allerlei goede doelen. Onze leden wonen of werken in Borculo, Ruurlo, Barchem, Lochem en Laren en daarom hebben we ons eerst gericht op het Staring College. We vinden het reanimatie onderwijs zo belangrijk dat we daarvoor zo veel mogelijk aandacht proberen te krijgen in de (lokale)media en we zullen leden van andere clubs proberen ook enthousiast te maken. Het ultieme doel is natuurlijk dat de minister van Onderwijs het zo belangrijk gaat vinden dat er op alle voortgezet onderwijs scholen reanimatie lessen gegeven gaat worden.  

Doen jullie als Rotary nog andere dingen met scholen?

Ondersteuning van jeugd en kwetsbare groepen in onze regio is altijd belangrijk voor onze club geweest. Onze club heeft in het verleden o.a. mede mogelijk gemaakt dat jaarlijks leerlingen een excursie naar Kamp Westerbork kunnen maken en we hebben jarenlang het jeugd sport fonds structureel ondersteund. Verder zijn we ook betrokken geweest bij de beroepenvoorlichting op het Staring. We staan altijd open voor goede ideeën om die eventueel te steunen met een financiële bijdrage of door onze kennis en netwerken in te zetten. Het geld dat we aan goede doelen besteden moeten we natuurlijk wel eerst via allerlei sponsoracties bijeen brengen.

Voor hoelang gaat de Rotary het Staring sponsoren?

We hebben met elkaar afgesproken dat we dit project voor een periode van 4 jaar ondersteunen. In die periode kunnen wel 1600 leerlingen leren hoe te reanimeren. De kanjers van dit hele project zijn natuurlijk alle docenten die onder leiding van Hans de Jong dit project mogelijk maken. Maar ik ben vooral trots op al die leerlingen die de komende jaren hun best gaan doen om te leren reanimeren.Ik zou het helemaal geweldig vinden wanneer al die leerlingen dat ook nog eens trots aan al hun vrienden en familie vertellen en delen op social media.

We hebben er serieus veel zin in. De school heeft er zo lang aan gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Dan vinden we wel dat ze een applaus verdienen. De cursus zal ervoor zorgen dat in de toekomst in onze regio meer mensen gereanimeerd kunnen worden en er dus ook een grote overlevingskans is voor mensen in levensbedreigende situaties.

Door Redactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.