Alvast een aantal foto’s van het eindexamengala in Lochem, met de de voorbereiding en de aankomst van de examenleerlingen in de stralende zon.

Laat ons weten wat je te zeggen hebt!