Woensdagavond was er bij ons op school een informatieavond over DELF. Het doel? Uitleg geven over DELF en proberen leerlingen zo ver te krijgen zich aan te melden.

Foldertjes van DELF

DELF (Diplôme d’études en langue française) is een internationaal erkend diploma van de Franse overheid. Met het diploma krijg je bijvoorbeeld vrijstelling voor taaltoetsen op Franstalige universiteiten en het staat indrukwekkend op je CV. Verder krijg je natuurlijk een streepje voor tijdens de reguliere lessen Frans.

Op onze school bieden we drie niveaus aan: A2, B1 en B2. Je krijgt tien weken lang elke week een les. De nadruk ligt hierbij niet op grammatica, maar op vaardigheden, als spreken, kijken en luisteren.

Er kwamen veel ouders en leerlingen af op de voorlichtingsavond. Meneer Lenoir, een docent Frans die de presentatie gaf, had gerekend op ongeveer dertig mensen, maar op een gegeven moment zat het hele lokaal vol en was de helft nog niet eens binnen! Alle computerstoelen en wat stoelen uit een ander lokaal moesten in 0107 worden geplaatst. Met andere woorden: er was veel belangstelling voor de avond!

Meneer Lenoir Legde op een leuke manier uit wat DELF is en wat je ermee kan.

Meneer Lenoir vertelde over DELF op een humoristische manier en liet nog een filmpje zien van Jelle, die ook mee heeft gedaan aan DELF. Hij was erg positief over DELF en stelde ons gerust. Als je je maar goed genoeg voorbereidt, motivatie toont en mee kunt komen in de normale lessen, kun je het prima aan!

Nu nog hopen dat kinderen zich aanmelden via hun docent en dan kunnen de DELF-lessen echt beginnen!

Door Redactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.