SC Speaks houdt je via deze pagina op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het sluiten van het Staring in verband met het coronavirus. Je leest zowel nieuws van landelijke bronnen als nieuws specifiek voor het Staring.

  • Lees op deze pagina alle brieven terug, die naar leerlingen en ouders zijn gestuurd met betrekking tot het coronavirus.
  • We maakten hier een overzicht van alle linkjes om tijdens de sluiting van de school toch bij je schoolbestanden, schoolmail en mediatheekcatalogus te kunnen.
  • Gymdocenten houden je op ludieke wijze fit op hun Instagramaccount.

Onlinelessen voor meeste leerlingen Staring verlengd
18:41, door Harmen Mulder

In een brief aan de medewerkers van het Staring College valt te lezen wat er de komende tijd met onze school gebeurt. De school blijft voor niet-SE-leerlingen zeker nog anderhalve week na de meivakantie online, zodat de schoolexamens hier afgenomen kunnen worden, in groepen tot 6 leerlingen per ruimte.

Persconferentie over scholensluiting
19:41, door Harmen Mulder

Om 19.00 uur gaven minister-president Rutte en minister de Jonge een persconferentie over verlenging van bestaande maatregelen. Ook komt de zorg aan bod.

In de persconferentie werd bekend gemaakt dat alle scholen niet gesloten blijven tot 1 juni, maar tot aan de meivakantie. De school begint dus, onder voorbehoud, op 3 mei weer, na de vakantie. De maatregelen vervallen daarna nog niet meteen, maar of de scholen dan nog dicht blijven is niet duidelijk. Er wordt sterk afgeraden plannen te maken voor de meivakantie, om binnenlandse en buitenlandse reizen te voorkomen ter behoeve van de veiligheid.

De horeca blijven gesloten tot 28 april, net zoals de bedrijven in de schoonheidsbusiness. Alle overige maatregelen gelden ook tot 28 april, dus houd ook nog steeds je afstand. De verspreiding wordt misschien wel iets teruggebracht, maar nog lang niet genoeg. We zijn wel de goede kant op aan het gaan.

De president vertelt dat hij grote bewondering heeft voor alle mensen die creatief moeten omgaan met de situatie en zich moeten aanpassen.

Ziekenhuizen werken samen, hotels maken plaatsen voor besmette patiënten en gepensioneerden komen terug. De zorgmedewerkers staan onder veel druk, maar houden zich kranig. Hiervoor spreekt de minister zijn waardering uit.

Ook zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen komen tests beschikbaar, als een dergelijke medewerker verschijnselen heeft die op de symptomen van COVID-19 lijken.

De maatregelen worden niet teruggeroepen voor de 28e, omdat volgens experts de maatregelen goed hun werk doen, maar meer tijd nodig hebben. Extra maatregelen zijn nu nog niet nodig, want Nederlanders zich steeds beter aan de maatregelen houden.

Er wordt benadrukt dat men niet alleen aan zichzelf moet denken, maar ook aan het risico waaraan men anderen blootstelt. Je kan zelf dan wel geen risicogroep-lid zijn, maar je kunt wel iemand met zwakkere gezondheid aansteken. Ga dus echt zo min mogelijk naar buiten en spreek niet af met mensen als dat niet essentieel is.

CENTRALE EINDEXAMENS AFGELAST
24 maart om 10:41, door Harmen Mulder

Zojuist is bekend gemaakt dat de CE’s definitief niet doorgaan. Op basis van afgenomen SE’s krijgen leerlingen nu te horen of zij wel of niet geslaagd zijn. Verdere info volgt.

Schoolleiding: “Waarschijnlijk sluiting tot 1 juni”
24 maart om 10:22, door Harmen Mulder

Het schoolbestuur heeft SC Speaks zojuist gemeld dat de school waarschijnlijk tot 1 juni gesloten blijft, maar dit is nog niet zeker. Er wordt gewacht op berichtgeving vanuit de overheid, omdat er rekening moet worden gehouden met examens en dergelijke. De verwachting is dus verdere sluiting, maar dit is nog niet definitief. Blijf dus op de hoogte via dit liveblog.

Brief schoolbestuur: “Er komt een oplossing”
24 maart om 10:21, door Tristan Braakman

Het Staring heeft besloten per direct de schoolexamens op te schorten na een landelijke oproep van de VO-raad. Leerlingen zijn volgens de bestuurder zo veel mogelijk via appgroepen geïnformeerd. Bestuurder Carlien Krist hoopt dat er vandaag meer duidelijkheid zal komen over het vervolg van de examenafname. Ze sluit af met de boodschap: “Maak je niet ongerust, er komen oplossing.”

Schoolexamens per direct geschrapt
24 maart om 09.52 uur, door Harmen Mulder

Alle SE’s zijn per direct gestopt. Leerlingen die vanochtend op school kwamen werden weggestuurd. Het Staring had in eerste instantie vertrouwen in de manier waarop het deze week ging, maar is dit onder eis van de vakbonden stilgelegd. Ontzettend balen voor alle leerlingen die deze week die examens zouden maken natuurlijk!

Verscherping maatregelen
23 maart om 19.39 uur, door Harmen Mulder

Zojuist is in een persconferentie duidelijk gemaakt wat er de komende weken/maanden gebeuren gaat met het openbare leven. We zetten de belangrijkste maatregelen voor je op een rij.

Verbod op openbare bijeenkomsten
Alle openbare samenkomsten en evenementen, ook die van minder dan 100 mensen, zijn per vanavond verboden, tot 1 juni. Wat betekent dit voor jou? Nou, je kan voorlopig niet meer naar de keet, of met een groep van meer dan 3 mensen afspreken. De norm voor bezoek ligt namelijk op 3 personen per huishouden, waarin de 1,5 meter afstand in acht gehouden wordt.

Boetes op overtredingen
Je kan nu boetes krijgen tot €400 voor het breken van de 1,5-meterregel, als je met 3 of meer mensen bent. De burgemeester krijgt ook het recht winkels en andere bedrijven die de norm niet halen op de eerste plaats te beboeten tot €4000 en kan ze daarnaast tijdelijk sluiten. Ook wordt er gezegd dat je als je naar buiten gaat, alleen moet gaan. Niet alleen als je gaat winkelen, maar ook als je even een frisse neus haalt. Blijf zo veel mogelijk binnen.

Schoonheidssector
Ook kappers, nagelstudio’s en dergelijke wordt geadviseerd gesloten te blijven. Dat betekent dus dat je de komende tijd waarschijnlijk kunt zien of lang haar je ook goed staat!

Eén koorts, allemaal thuis
Als iemand in je gezin koorts heeft, moet het hele huishouden thuis blijven, tenzij een gezinslid een vitaal beroep heeft.

Staring in uitzending NOS-journaal
23 maart om 14:24, door Tristan Braakman

De NOS heeft vanochtend het Staring bezocht om te zien hoe onze school omgaat met de situatie rondom het coronavirus. In de video worden onder andere leerlingen gevraagd wat zij vinden van het doorgaan van de schoolexamens.

Kijk hier het hele fragment terug.

Start SE examens in gymzaal en forum
23 maart om 14:24, door Tristan Braakman

Strenge voorzorgsmaatregelen bij de schoolexamens waren al eerder afgekondigd door de schoolleiding, vandaag gingen de schoolexamens dan ook echt van start. Onder andere in het forum en de gymzaal waren tafels op anderhalve meter afstand van elkaar geplaatst. Leerlingen dienden met handgebaren aan te geven wat zij verlangden van de docent. Eén vinger opsteken betekende het willen van een extra blaadje, een duim opsteken het feit dat een kandidaat klaar was. In de gymzaal droegen surveillanten handschoenen en waren diverse voorzorgsmaatregelen gekomen.

Toch verliep niet alles even soepel, het afstand houden tot andere leerlingen werd dikwijls enigszins laconiek afgedaan en bepaalde deuren werden na het examen gesloten, zodat iedere leerling de deur met zijn of haar hand moest openen. Natuurlijk is het ook voor de school een uitzonderlijke situatie. Er was duidelijk moeite gedaan het besmettingsgevaar zo goed als mogelijk te verkleinen

Leerlingen maken in het forum hun examens, vanzelfsprekend op gepaste afstand. Bron: Staring College

Tweede Q&A met bestuurder
19 maart om 10:55, door Harmen Mulder

Wederom stelden wij jullie vragen (ingestuurd via Instagram) aan de bestuurder. Heb je toch nog andere vragen? Stel ze vooral. Hier zijn de antwoorden van vandaag

Is het nodig dezelfde tijd in school te steken als wat je normaal op school zit?

Uitgangspunt is dat je de stof gaat beheersen. Hoeveel tijd en welke manieren van leren een leerling daarvoor nodig heeft kan heel verschillend zijn.

Er komen wel eisen aan de voortgang die leerlingen maken. En er zullen vanaf volgende week online lesmomenten komen.  Er zal via afdelingsleiders, mentoren en vakdocenten wel naar jullie gecommuniceerd worden.

Is er al meer duidelijkheid over de toetsweek voor niet-examenleerlingen?

Nee. Het is niet toegestaan dat niet-examenleerlingen in school toetsen komen maken. De eerste prioriteiten zijn: regelen van de schoolexamens en regelen van het leren op afstand. Daarna zal nagedacht worden over andere vragen zoals de toetsweken voor niet-examen leerlingen.

Hoe was uw dag?

Hectisch. Ik ben heel blij met wat er allemaal door verschillende werkgroepen wordt opgepakt. Maar het is nog steeds erg druk.

Mogen leerlingen met SE’s wel in 1 lokaal zitten?

Daarvoor worden de sporthal respectievelijk gymzaal ingericht. Jullie hebben instructies ontvangen of krijgen die nog.

Wat gebeurt er met het gala?

Wij besluiten uiterlijk 6 april of het gala kan doorgaan. Zo niet dan kan het besluit zijn uitstellen tot na de centrale examens of afstel. In dat geval krijgt iedereen zijn/haar geld terug.

SE-week door, maar onder strenge voorwaarden
19 maart om 08:12, door Marit Fokkink

Goed nieuws voor de examenleerlingen, de SE-week gaat gelukkig door. Om de toetsen zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn er een viertal regels opgesteld:
1. Leerlingen dienen zich minimaal 10 minuten van tevoren te melden bij school, en een rij te vormen met 1.5 meter onderlinge afstand.
2. Kluisjes zijn buiten gebruik, het is een plek waar normaal veel drukte ontstaat, dus nu staan er kapstokken in je toetslokaal.
3. De toetsruimtes zijn niet wat men normaal gewend is, toetsen zullen nu in grote open ruimtes worden gehouden, zoals de sporthal, de gymzaal en het forum.
4. Wanneer de leerling klaar is, dient hij/zij een vinger op te steken, waarna de docent aangeeft dat je de locatie mag verlaten. De toetspapieren blijven op de tafel liggen, die haalt de docent aan het eind weer op.
De officiële brief vind je samen met alle andere brieven op deze pagina .

Gymdocenten boeken succes met Instagram-account
18 maart om 19:34, door Marit Fokkink

Naast de nieuwe online lesmethodes zoals Learnbeat en Microsoft Teams, hebben de gymdocenten een eigen lesmethode ontwikkelt, in de vorm van een instagram-account. Elke dag posten ze een nieuwe challenge, zoals wc-rol hooghouden en de klap-challenge.

Docent: “Is sluiting wel nodig?”
18 maart om 16:16, door Harmen Mulder en Tristan Braakman

Hoe beleven de docenten op het Staring op dit moment de coronacrisis? SC Speaks stelde een aantal brandende vragen aan een docente Engels.

Wat denkt u zelf van de verplichte sluiting?
Ik ben het niet volledig eens met de sluiting, omdat ik denk dat er weinig risico is als men zich aan de aanbevelingen van de GGD houdt: handhygiene, niet met klachten naar school, bijvoorbeeld. Ik zelf had dus best naar school willen komen. Wel merkte ik dat veel leerlingen vrijdag massaal afwezig waren, ik gaf vaak les aan halve klassen, dat had natuurlijk ook weinig zin.

Hoe staat u tegenover opvang van leerlingen?
Ik vind het moeilijk om dat te verzorgen in deze tijd. Ik heb op het moment zelf ook kinderen die niet naar school mogen. Daarbij denk ik dat tieners zich best zelf kunnen redden.

Wat gaat u voor uw leerlingen doen?
We hebben onderling met de sectie Engels overleg over hoe we deze situatie aanpakken. Examenklassen kunnen bijvoorbeeld leesvaardigheid oefenen via een site. Zelf ben ik digitaal beschikbaar en kunnen leerlingen mij ook bellen voor hulp.

Belangrijker, gaat u zelf ook nog dingen doen?
Ik ga onder andere mijn oudste dochter helpen met examens oefenen, en ik ga natuurlijk ook een feestje bouwen thuis, maar wel voor minder dan 100 personen…

Brief over SE’s
18 maart om 08:12, door Harmen Mulder

Alle examenleerlingen ontvingen een brief: wat moet er gebeuren met de SE’s? Wij vatten het kort samen!

In de brief die naar alle eindexamenkandidaten is gestuurd, is te lezen dat de SE’s wél doorgaan. Deze starten op 23 maart. Voor vmbo en mavo gaat dit volgens de planning, maar bij havo moet je even opletten: de toetsen van maandag 16 maart gaan naar dinsdag 24 maart, en de toetsen van dinsdag 17 maart (gisteren dus) gaan naar aankomende maandag, de 23e. In 6 vwo blijft het rooster hetzelfde, maar is alles een week later.

Om je goed voor te bereiden op je SE’s komen er lessen op afstand, digitaal dus. Docenten kan je ook  vragen stellen via de mail en de school wijst je erop je studiewijzers en dergelijke goed in de gaten te houden. De school gaat enkel open voor de te maken toetsen en voor niets anders.

Als je geen gezondheidsklachten hebt mag (=moet) je je toetsen dus gewoon maken komende week. Heb je last van ‘milde klachten’, blijf dan alsnog thuis. De leerlingen die de toetsen dus niet kunnen maken kunnen deze voor de start van de centrale examens nog inhalen. Mocht dit ook niet kunnen, dan wordt je examen verplaatst naar de herkansingsperiode en maak je je SE’s op het moment dat je eigenlijk centraal examen had gehad.

De centrale examens gaan vooralsnog door op de geplande data.

Problemen bij Magister
17 maart om 12:52, door Tristan Braakman

Nu alle middelbare scholieren in Nederland thuis zitten en vanuit huis hun schoolwerk verrichten, zijn er problemen bij het grootste schoolportaal van Nederland: Magister. Vermoedelijk kan de dienst het grote aantal verzoeken niet meer verwerken, waardoor er niet ingelogd kan worden of werkt de service heel traag. Momenteel is het bij de redactie nog niet duidelijk wanneer de problemen zijn opgelost. Gebruik zolang onze handige links hieronder.

Links op Staring-site
Door de problemen met Magister kan het van tijd tot tijd ook niet mogelijk zijn om in te loggen op de site van het Staring. Met onze handige links kun je toch bij je webmail en schoolbestanden.

Q&A met bestuurder
16 maart om 17:37, door Harmen Mulder en Jelle Oonk

SC Speaks heeft de bestuurder van het Staring College, Carlien Krist, telefonisch enkele vragen ter verduidelijking gesteld. Let op: de antwoorden zijn geen letterlijke citaten.

Zijn we vrij tot 6 april?
In principe wel, maar het zou kunnen dat er voor de eindexamenklassen wel wat komt. Hierover horen jullie later meer.

Wat gebeurt er met de toetsweken?
De toetsweken gaan nu niet door en worden hoogstwaarschijnlijk op een later moment ingehaald, maar hoe dit precies in zijn werk gaat is nog niet bekend. Ook dit heeft mevrouw Krist meegenomen naar de volgende vergadering.

Komen er online lessen? En zijn deze verplicht?
Ja, vanaf ongeveer 23 maart komen er online lessen. We kunnen je in principe niet verplichten deze bij te wonen, want dat is niet te handhaven, maar je hebt er alleen jezelf mee door ze niet te volgen, omdat je anders achter komt op het PT(A)

Wordt de gemiste lestijd van vakanties afgehaald?
Misschien, maar dit kan alleen een landelijke maatregel zijn; school zou dit zelf niet kunnen en mogen doen. Ook hier geldt dat dit een extra noodmaatregel kan zijn om de (school)examens af te krijgen.

Kun je nog boeken inleveren bij de mediatheek?
Nee, maar mevrouw Krist gaat regelen dat de data verschoven worden. Dit item word meegenomen naar de vergadering.

Wij van SC Speaks willen mevrouw Krist bedanken voor het beantwoorden van deze vragen, ondanks dat ze het logischerwijs erg druk heeft. De school is dus nog niet heel erg met de details bezig, zoals ze ons vertelde, maar probeert ons zo snel mogelijk volledige antwoorden te geven. We houden dan ook contact.

Heb jij nog vragen aan het bestuur, of in het algemeen? Stuur ze in via @scspeaks op instagram!

Brief schoolbestuur verstuurd
16 maart om 17:37, door Jelle Oonk

Zojuist heeft mevrouw Krist, de bestuurder, namens de school een brief gestuurd met de verdere invulling van het sluiten van de school en onderwijs op afstand.

Schoolexamens en toetsen
De gewone toetsen en toetsweken zijn voorlopig geschrapt. De school wacht op landelijke richtlijnen voor de afronding van de schoolexamens. De examenleerlingen wordt gevraagd zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de toetsen voor het schoolexamen en de examenstof. De eindexamendocenten zullen zorgen dat er op de ELO materiaal staat om examentraining te doen. Leerlingen zullen komende week nadere informatie krijgen over vragenuren of andere mogelijkheden om vragen en problemen met de stof aan de docenten voor te leggen. Intussen kan altijd naar de docenten gemaild worden.

Schoolspullen
Dinsdagochtend 17 maart is er gelegenheid om spullen op te halen die op school zijn.

Locatie Lochem
Medewerkers: 08.15 – 09.00 uur
Leerlingen 1e en 2e leerjaar: 09.00 – 10.00 uur
Leerlingen 3e en 4e leerjaar: 10.00 – 11.00 uur
Leerlingen 5e en 6e leerjaar: 11.00 – 12.00 uur
Locatie Beukenlaan
Medewerkers: 08.15 – 9.00 uur
Leerlingen 1e leerjaar: 09.00 – 10.00 uur
Leerlingen 2e leerjaar: 10.00 – 11.00 uur
Leerlingen 3e en 4e leerjaar: 11.00 – 12.00 uur
Locatie Herenlaan
Medewerkers: 10.00 – 11.00 uur
Alle leerlingen: 09.00 – 10.00 uur

Online les
In ELO, mail, studiewijzers en de Magisteragenda zal online te zien zijn welk werk we moeten maken. Vanaf 23 maart verwacht de school ‘een programma’ te kunnen gaan inzetten om online lessen aan te bieden, waarschijnlijk Microsoft Teams. Hierover worden we later uitgebreider geïnformeerd

Overig
Als je ziek bent, moet je je nog steeds ziekmelden. De bestuurder verzoekt ons dagelijks onze mail te checken. De school blijft telefonisch bereikbaar. De school regelt nu wel opvang onder bepaalde omstandigheden.

Brief laat lang op zich wachten
16 maart 16:50, door Jelle Oonk

Om 16.00 uur vanmiddag zou de schoolleiding een brief versturen met een update over verdere uitwerkingen van het beleid. Deze brief is echter nog niet verstuurd. Momenteel is de oorzaak van deze vertraging niet bekend, zowel de leerlingen als het personeel wachten gespannen af

Online les waarschijnlijk via Microsoft Teams
16 maart om 16:03, door Jelle Oonk

Voor online lessen zullen we waarschijnlijk voor een aantal vakken gebruik gaan maken van Microsoft Teams. Dit is een programma waarin je allerlei Office-apps kunt gebruiken, zoals Word en Skype. Via Magister zullen we uitnodigingen ontvangen om deel te nemen aan Teams-groepen. Ook zouden we online examentrainers gaan gebruiken. Dit blijkt uit een e-mail van een docent. We zijn dus niet ‘vrij’. Momenteel is Microsoft Teams nog geblokkeerd voor alle leerlingen.

Staring: Nog geen reactie op besluiten
16 maart om 11:39, door Tristan Braakman

Het Staring wil vooralsnog nog niet reageren op vragen van SC Speaks omtrent de genomen maatregelen. Volgens het Staring moet er afgewacht worden tot vanmiddag 16:00, op dit tijdstip zal er meer duidelijkheid worden verschaft over het al dan niet door laten gaan van schoolexamens en de opvang van leerlingen waarvan de ouders een cruciale rol hebben in het draaiende houden van de samenleving.

Docenten zoeken naar andere manieren om les te geven.
16 maart om 09:13, door Tristan Braakman

Gisteren maakte de schoolleiding bekend dat het Staring vandaag en morgen gesloten blijft. Terwijl de leidinggevenden en bestuur van het Staring op dit moment druk bezig zijn met overleg over de te nemen stappen, zijn docenten op dit moment aan het zoeken naar nieuwe manieren om de lesuitval op te vangen.

Skypen en online lesmateriaal
Een aardrijkskundedocent stuurde gistermiddag al een mailtje naar zijn leerlingen. Hij gaf aan te zoeken naar oplossingen, zoals het “lesgeven op afstand”. De leerlingen konden via een link lid worden van een Skype-groep, die de docent mogelijk zou gaan gebruiken als alles zou werken. Ook een docente Engels liet aan SC Speaks weten samen met haar sectie naar oplossingen voor de verplichte schoolsluiting te zoeken: “We zijn met de collega’s van Engels al wel in overleg over de beste aanpak, allemaal digitaal!”. De docente geeft wel aan dat er op dit moment nog weinig duidelijkheid is over het verdere verloop van de sluiting.

Online les zeer welkom
Voor diverse eindexamenklassen stonden deze week SE-toetsen gepland. De verplichte schoolsluiting tot 6 april verkort de tijd tot het examen flink. Hoe er door het Staring om zal worden gegaan met deze onderwerpen is vooralsnog onduidelijk. Minister Slob sprak gisteren wel van een “prioriteit” voor examenleerlingen. Meer details worden deze week verwacht.

Nederland: Let een beetje op elkaar
15 maart om 17:39, door Harmen Mulder

Onderwijs en opvang
Scholen blijven dicht tot 6 april, waarmee de toetsweken en dergelijke dus moeten worden verplaatst, aldus minister Slob van Onderwijs. De minister heeft dit bekendgemaakt in een persconferentie om 17.25 uur. Deze maatregel werd ingesteld omdat er toch al erg veel onderwijzend personeel wegviel en de prioriteit ligt meer bij de volksgezondheid. Ook de kinderopvangen sluiten, behalve voor kinderen van ouders met vitale functies. Het ministerie zoekt voor een oplossing voor alle eindexamenleerlingen. De maatregel tot thuisblijven die afgelopen week ingesteld werd, bleek niet houdbaar. Er zijn dus nu betere maatregelen getroffen, vindt de overheid.

Eten en drinken
Alle eet- en drinkgelegenheden (bars, restaurants) sluiten om zes uur en blijven dicht tot 6 april.  Dit ook omdat er mensen over de Belgische grens kwamen om in Nederland te komen drinken en eten, omdat België al op slot is.

Andere maatregelen
Iedereen moet gepaste afstand van een ander behouden, ongeveer anderhalve meter. Minister Bruins van Medische Zorg benadrukt niet te gaan hamsteren. Voor ondernemers zal er steun komen vanuit de overheid, omdat ondernemingen worden stilgelegd vanwege het coronavirus. Iedereen in de zorg wordt nog extra bedankt. De uitspraak: “Nederland: let een beetje op elkaar” laat zien dat het dus belangrijk is om goed met elkaar om te gaan, en niet in paniek te raken. We kunnen de situatie nog steeds goed aan, op zorggebied. Of de Nederlandse grenzen en het luchtruim openblijven, is nog niet duidelijk. Het onderzoek over de komende weken zal ons meer vertellen over het virus en de benodigde aanpak.

Staring blijft gesloten door corona
15 maart om 17:08, door Harmen Mulder

Rond 16.30 uur is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland morgen gesloten blijven om de verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. Het Staring College heeft op eigen initiatief en rond dezelfde tijd naar buiten gebracht maandag 16 en dinsdag 17 maart te sluiten, in afwachting van beleid.

Toetsen
De toetsen voor de schoolexamens van maandag en dinsdag zijn daarmee ook van de baan. Wat er met gangbare toetsen en de toetsweken van de bovenbouw gebeurt, is nog niet duidelijk. Stages die deze twee dagen waren ingepland gaan niet door. Leerlingen hoeven (lees: mogen) dus niet naar hun stageplek toe.

Opvang
In de e-mail die de school stuurde stond daarnaast ook vermeld dat er geen opvang is voor leerlingen waarvan de ouders moeten werken, zelfs al hebben deze ouders een zorgtaak of andere ‘vitale functie’. De school heeft meer tijd nodig om hierover beleid te maken.

Nadere berichtgeving
Of de deuren langer dan deze twee dagen gesloten blijven, horen we maandagavond rond 16.00 uur. De schoolleiding gaat morgen in overleg. Controleer dit artikel dan ook regelmatig, wij zullen het constant blijven bijwerken!

Alle correspondentie

Door Redactie

Een gedachte over “LIVE: Scholen dicht tot anderhalve week na de meivakantie voor niet-SE’ers”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.